REJUVENAČNÍ KRÉM S OLEJEM JEAN DAVEZE

1 350,00 Kč
S DPH

Nova vylepenkrém Jouvence pokrauje v dlouho zavedené legendární povsti Krému mládí, pvodnvytvoeného v roce 1953. Jouvence Krém nabízí kompletní pleovéeení pro jizvy, nedokonalosti pleti a dalí chronicky suché a stárnoucí koní onemocnní. Krém Jouvence poskytuje celkovvkon jedineného produktu s pozoruhodnmi omlazujícími a regeneraními schopnostmi svch pírodních ingrediencí, které pomáhají rozjasnit zbarvena skvrnittón pleti a obnovit matnou, neivou pokoku na její pvodní, pirozenou ivou vitalitu . Pi pravidelnch aplikacích kůže obnoví svou lepí a jemnjí strukturu pokoky mladistvé pleti a zdravého pirozeného lesku.

Počet

 

 

 

Jean D'Avèze krémJouvence je krém proti stárnutí, kterje skutenm pínosem pro suchou a citlivou pokoku.

Vysoce vkonnkrém s vyivující a regeneraní silou vyrobenz oleje Calophyllum s nesrovnatelnmi vlastnostmi. Krém zlepuje vzhled pokoky. Je uren pro velmi suchou a citlivou pokoku.

Jeho kadodenní pouívání dává viditelné vsledky velmi rychle.

Pouívá se ráno a/nebo veer na celém oblieji a krku nebo lokálnna nedokonalosti pleti.

Skládá se z velího vosku, kalofyllumového oleje a lanolinu. Sloení:
- Calophyllim olej: hojení - protizán
tlivé - regeneraní
- V
elí vosk: obnovuje hydro-lipidovfilm

- Lanoline: emolientní a ochranná - Vazelína: emolientní a ochranná

Pouití: Aplikujte ráno a/nebo veer na obliej a krk nebo lokálnv kruhovch pohybech na postienou oblast.
Suchá k
ůže - dehydratovaná nebo podrádná: ráno a veer. Normální asmíená kůže: ráno nebo veer v noním krému.

GIV04