Zákaznická linka: +420 775 100 161

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „nařízení GDPR“)

Souhlasím s tím, aby mi společnost Infokrasa s.r.o., IČ: 24312347 se sídlem Haštalská 791/9, Staré Mesto, 110 00 Praha 1 (dále jen „Správce“), zasílala informace a obchodní sdělení, tj. zejména nabízení výrobků a služeb (ať již vlastních či cizích), zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování mě jako zákazníka za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, kdy je zákazník kontaktován elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, ať již jsou tyto marketingové účely realizovány správcem (dále jen „obchodní sdělení“)

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), tímto výslovně uděluji Správci svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro zasílání obchodních sdělení, a to pro účely jejich zařazení do příslušné databáze a pro účely zasílání obchodních sdělení. Poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány. Osobní údaje budou Správcem použity pro účely vlastních analýz osobních údajů zákazníků umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních zákazníků a určitých skupin zákazníků. V souladu s výše uvedeným budou zpracovány tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty (email) a telefonní číslo (dále jen jako „osobní údaje“).

Souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně, a to na dobu od 25.5.2018 do 31.12.2021 a jsem si vědom, že mohu tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím e-mailu uvedeného v příslušném obchodním sdělení; informace o způsobu odvolání jsou k dispozici na www.proficosmetic.cz.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Osobní údaje poskytnuté Správci na základě tohoto souhlasu nebudou poskytnuty ani předány třetí straně svýjimkou zpracovatelů, kteří mohou osobní údaje pro Správce zpracovávat.

Potvrzuji, že jsem byl poučen o svých právech v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů, konkrétně se jedná o následující práva:

–  právo svůj souhlas kdykoliv odvolat;
–  požadovat přístup k osobním údajům, které o mně Správcezpracovává, čímž se rozumí právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se mne týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, mám právo získat přístup k těmto údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 nařízení GDPR;
–  požadovat opravu osobních údajů, které o mně Správce zpracovává, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování mám v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů;
–  požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 nařízení GDPR po nás výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
–  požadovat omezení zpracování osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 nařízení GDPR;
–  získat osobní údaje, které se mne týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 nařízení GDPR;
–  vznést námitku proti zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 21 nařízení GDPR z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace
–  nebýt předmětem žádného rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování.

Provozovatel webu SPA GOURMAND s.r.o., jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu soubory cookies pro zlepšování prostředí webových stránek, pro analytické účely a pro cílenou reklamu.
Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.